شجره نامه صوفیان املش

تهیه، تحقیق و گردآوری آثار و اسناد: دکتر‌ ایرج‌دلکش
تمامی حقوق مادی و معنوی این مطالب برای اینجانب محفوظ می‌باشد. جهت ارتباط با اینجانب می توانید از طریق آدرس ایمیل delkash42@gmail.com اقدام‌ نمائید.

فهرست مطالب

شجره نامه صوفیان املش

با قدمت چهارصد ساله

این شجره نامه یک سند تاریخی و یکی از دقیق ترین و  کهن ترین  شجره نامه های کشورمان می باشد. ما می خواهیم پل ارتباطی بیش از پنج هزار نفر از بزرگ ترین و نجیب ترین طایفه استان گیلان در سراسر جهان در این سایت باشیم.

مردم املش تركيبي از اقوام گيل و كرد هستند. ايل صوفي  سياه منصوري كه از اوايل قرن يازدهم ازشمال غربی  کردستان ابتدا به قوچان و سپس به املش مهاجرت كردند،  امروزه سهم بزرگي در تجانس قومي و نژادي مردم اين سامان دارند.  جمعيت ايل صوفي هم اكنون بالغ بر پنج هزار نفر مي باشد كه با نامهاي خانوادگي :

صوفي سياوش، صوفی، صوفي املشی گيلاني، اكبري صوفي، بامداد صوفي، صوفي لو، داودي صوفي، صوفي پور، عنايتي صوفي، حسینعلی زاده صوفی ،عبدي صوفي، عادلي پور صوفي، رحیمی صوفی ،اسدي صوفي، پاكسرشت صوفي، دهقان صوفي، ترابي صوفي، جمالي صوفي، جمالی پور صوفی، نصيري صوفي، سميعي صوفي، حقيقت پور صوفي، صمدي صوفي، قديري صوفي، هادي پور صوفي، لطيفي صوفي، صوفي خليلي، رضائي صوفي، صوفي رضايي، طيب صوفي، جواد صوفي، نورائي صوفي، عباسي صوفي، پیرصوفی، سلیمان زاده صوفی، صوفي نعمتي، طاهری صوفی،  بابائيان صوفي، صوفی نژاد، فرخي صوفي،كاظمي صوفي، عظیمی صوفی، طالبيان صوفي، طالبي صوفي، خسروی صوفی و … در گيلان و تهران معروف هستند و عده كثيري نيز در خارج از كشور داراي تحصيلات عاليه بوده و زندگي مرفه اي دارند. (کتاب املش پردیس ایران ص 75، ایرج دلکش)

یاد و خاطرات شیرین شادروان محمدعلی خان صوفی لو معلم  ادبیات و زنگ انشای خود را گرامی میدارم و از  آقای نادر صوفی لو که در گردآوری و انتشار این شجره نامه ما را یاری نموده اند بسیار سپاسگزارم. فرصت را غنیمت می شمارم تا از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محمد حسن هدایتی اُمامی  تشکر نمایم. چرا که همواره مشوق اصلی اینجانب در راستای تحقیق و گردآوری آثار واسناد تاریخی و فرهنگ عامه منطقه املش می باشند.