ارائه دهنده خدمات اینترنت

شرکت هوشمندافزار گیلان علاوه بر تولید نرم افزارهای کاربردی نماینده رسمی شرکت اندیشه سبز در املش نیز می باشد.

از سال 1389 جهت ارائه خدمات دسترسی به اینترنت به مراکز دولتی و خصوصی و نیز شهروندان شهرستان املش و حومه، قرارداد همکاری با شرکت اندیشه سبز برقرار نموده است.

تعرفه ها

ساده

سرویس‌ برنزی کم‌حجم

ماهیانه

سرعت سرویس 4Mb

ترافیک خارجی 10 گیگابایت

مصرف منصفانه 20 گیگابایت

200,000

پیشرفته

سرویس‌ برنزی پر‌حجم

ماهیانه

سرعت سرویس 4Mb

ترافیک خارجی 30 گیگابایت

مصرف منصفانه 60 گیگابایت

400,000

حرفه ای

سرویس‌ نقره ای منصانه

ماهیانه

سرعت سرویس 4Mb

ترافیک خارجی 80 گیگابایت

مصرف منصفانه 160 گیگابایت

500,000