دانلود فایلها و پرسش های متداول

پرسش های متداول

بله، با توجه به اضافه شدن امکانات و تغییر در الگوریتمها جهت فرآیند محاسبات، توصیه می شود همیشه از آخرین نسخه نرم افزار استفاده گردد.

پس از نصب سیستم عامل ویندوز و تعیین زبان و کشور در قسمت کنترل پنل و همچنین کپی فونتهای فارسی نظیر لوتوس، نازنین، تیتر و … در فولدر فونت ویندوز، لازم است فایل setup یکبار اجرا شود.

بله، جهت زیبایی نوشته ها و مطالب و تنظیم صفحات در هنگام نمایش و همچنین در چاپ گزارشات ضروری است که فونتهای لوتوس، نازنین و تیتر در فولدر فونت ویندوز کپی گردد.